Wat Valt Onder Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan andere mensen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je collega die valt over een laaghangend snoer in jouw kamer en zijn schouder breekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Waarom een aansprakelijkheids verzekering particulieren?

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een WA verzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet vergoed
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden vergoed door de WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Wat is een WA verzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de wet wel aangerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Wat Valt Onder Aansprakelijkheidsverzekering

Is een AVP verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WA verzekering  niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering  met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en zeker geen reden om een polis niet af te sluiten. Ook ben je als je géén WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering  hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

AVP Vergelijken

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw kind aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je hond. Hiernaast ben jij aansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat dekt je AVP?

De WA verzekering binnen het instap pakketten heeft een ruime dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je AVP. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren  valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw partner jouw iPad stuk maakt, zal de WA verzekering  geen vergoeding uitbetalen.

Schade door opzet, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich normaalgesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering  niet uitbetalen.

Gemakkelijk overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige {verzekeringsmaatschappijverzekeraar}. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een WA verzekering via onze vergelijkingstool afsluiten.

Premie gebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijkse kosten die u moet betalen voor de WA verzekering hangt af van uw gezinssamenstelling. Standaard zijn er 2 soorten polissen te onderscheiden: de dekking voor alléénstaand en de dekking in gezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt een uitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27 jaar bij.

Wat Valt Onder Aansprakelijkheidsverzekering – Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan anderen of de spullen van andere mensen. Denk aan de laptop van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die valt over een losliggend snoer in jouw woning en zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de AVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schadebedrag van 1.250.000 euro.

Heb je interesse in Wat Valt Onder Aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten, maar ook zeker voor Wat Valt Onder Aansprakelijkheidsverzekering.

In het geval van Wat Valt Onder Aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmail jouw Wat Valt Onder Aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.

Immers, deWat Valt Onder Aansprakelijkheidsverzekering lost het op.

Laatste nieuws over Wat Valt Onder Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Huisdieren

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen portemonnee, maar ook die van de persoon die je per abuis schade berokkent. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

0 comments

Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen portemonnee, maar ook die van de persoon die je per ongeluk schade toebrengt. Wij helpen bij het kiezen van de beste AVP voor jouw situatie.

0 comments
Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Inboedel Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je onverhoopt schade berokkent. Wij helpen bij het kiezen van de beste AVP voor jouw gezin.

0 comments

Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je per ongeluk schade berokkent. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

0 comments

Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je onverhoopt schade berokkent. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de AVP voor jou.

0 comments
Scroll to top