Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Sns Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de gebreken jou op grond van de wet wel toegerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een WA verzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij sns aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je familie per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je kind als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt bescherming voor schade waar jij of jouw zoon aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, betekent niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook verantwoordelijk voor schade aangebracht door je kat. daarnaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen. gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ook als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijf miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegen schades waar je wettelijk verantwoordelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan andere mensen of de spullen van anderen. Denk aan de laptop van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je collega die valt over een laaghangend snoer in jouw schuur en zijn enkel breekt. De WA verzekering betaalt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van onder andere je kinderen. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van ruim een miljoen euro.

Met de WA verzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je per ongeluk schade berokkent. Wij assisteren bij het kiezen van de beste WA verzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel WA verzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letsel schade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Alleen financiële gebreken uit zaken of letsel worden uitgekeerd door een AVP

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan een ander persoon of zijn spullen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als klant gebreken toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed per geval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een AVP verplicht?

In dit land is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Ook met kleine kinderen zit een tegenslag in een niet groot hoekje. De kosten voor het betalen van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehele gezin (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om een verzekering niet aan te gaan. Ook ben je als je géén WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van een ander die verzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind onder andere). Als jouw dochter je iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen betaling uitbetalen.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van onder meer alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gesteld voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht terwijl je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij enkele heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere maandprijs die je elke maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets ondoordachts of kan een tegenslag veroorzaken. Als derden daardoor schade lijden, kun je hiervoor aansprakelijk zijn en deze schade moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedt tegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of inboedelverzekering sluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering is daarentegen geboden als je in dit land auto wilt rijden. Op deze website vind je vergelijkingstools waar je voor niks gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van je nodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, het te verzekeren bedrag en de hoogte van het eigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst met verzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollen die voor jou gewenst kunnen zijn. Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen gebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kosten van aansprakelijkheidsverzekeringen is relatief laag. Veel voorkomende schades .

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die je onbedoeld hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt van de buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongeluk een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en meteen aan gaan met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekering ook wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Je kan onder andere risico-verantwoordelijk zijn voor je kat, woning, gezin en vanzelfsprekend jezelf. Met een avp dek je de financiële effecten af waarvoor je verantwoordelijk gesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag. Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per tegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiële gebreken van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële perikel van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aan personen (ook wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet per se door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onder meer de situatie in dat er een waterleiding in je huis springt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurman veroorzaakt. Deze schade heb je niet acuut veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekering betaalt schade op de grond van de wet.

Wanneer u verschillende verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat diverse verzekeringsproducten en verzekeraars veel overeenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in het gegeven dat veel verzekeringsmaatschappijen van aansprakelijkheidsverzekeringen de feitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerde organisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ook grote verschillen die met name te vinden zijn in de aangeboden pakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies. Ook is het ook goed, op welk moment u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeraars.

Ook assisteren wij jou graag met het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vult hier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode, gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risico en aantal kilometers per 12 maanden – en op basis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met de verzekeringsmaatschappijen die het voordeligste bij je geval passen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zo simpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de betere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel consumenten in ons land hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf in de hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren, kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben we desondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in een klein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde. ‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt een bekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van de Nederlanders beseft dan tevens dat het cruciaal is om goed verzekerd te zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kan bepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden van de polis te lezen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor sns aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven