rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Zakelijk

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeval in het verkeer. Een rechtsbijstandverzekering betaalt de kosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering: diverse dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekering kun je kiezen uit verschillende dekkingen:

Consument: Je bent gedekt voor problemen waar jij als consument mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld als je niet blij bent met de koop van een auto en je er met de verkoper niet uitkomt.

Inkomen: Je verzekert je voor geschillen over je werk, onder andere bij ontslag. Denk ook aan problemen rond je pensioen.

Wonen: Hiermee verzeker je je voor geschillen over je huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een geschil rond het huren of aankopen van een huis, of over een verbouwing. In de meeste gevallen ben je ook verzekerd voor een meningsverschil met je buren.

Verkeer: voor geschillen die ontstaan waarbij jij als fietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder zekere voorwaarden van de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch probleem. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de kosten van een externe advocaat betaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheid vastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Ook krijgt de advocaat een betaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan niet terstond nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een dekking die is opgebouwd uit verschillende door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Denkt u bijvoorbeeld aan het verhalen van schade aan uw auto na een aanrijding, het verhalen van letselschade door een aanrijding. Ook als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroep op deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank of alchohol.

Inkomen

Problemen rondom uw arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en sociale verzekeringsuitkering worden vergoedt in het kader van deze module. Let op: als u werkt als ondernemer moet u vrijwel altijd een aparte verzekering vinden.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren een wachttermijn van drie maanden vanaf het aan gaan van de polis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekering geen bescherming biedt voor alvast lopende conflicten.

Verschillende typen rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor rechtsbijstandverzekering zakelijk,rechtsbijstandverzekering-zakelijk

Een rechtsbijstandsverzekering werkt doorgaans met diverse dekkingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken is het belangrijk te weten welke dekking er gekozen moet worden.

Bij de woondekking worden problemen met de verhuurder van de huis gedekt. Ook problemen met de aankoop van een koophuis ontvangt juridische bijstand middels deze rechtsbijstandsverzekering, evenals een probleem met de buren.

Scroll naar boven