wat is een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Direct Hulp

Wat is rechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridische geschillen. Iedereen kan onverwacht betrokken raken bij een conflict. Dan biedt de rechtsbijstandverzekering gelukkig een uitkomst.

De hoogte van de kosten wordt verder beïnvloed door uw gezinssamenstelling (alleenstaanden betalen minder premie) en de vraag of u een facultatief eigen risico wilt accepteren. Ook kennen enkele rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kosten in het geval er op de keper beschouwd een advocaat moet worden ingeschakeld. Een ongelimiteerde bescherming van deze externe kosten leidt over het algemeen tot een wat hogere premie.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om per definitie de voordeligste rechtsbijstandverzekering te kiezen. Maar de goedkoopste hoeft uiteraard niet de beste te zijn. De kwaliteit van de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij een juridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van de dekking zijn minstens zo belangrijk.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder bepaalde voorwaarden van de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de kosten van een externe advocaat vergoed.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheid vastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Ernaast krijgt de advocaat een uitbetaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan niet acuut nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een bescherming die is opgebouwd uit verscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Samen met uw gezinsleden bent u verzekering van rechtshulp bij geschillen die voorkomen aan uw verkeersdeelname. Tevens als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroep op deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank of alchohol.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- of verkoop van effecten, problemen ruwweg uw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hanteren een wachttermijn van 3 maanden vanaf het afsluiten van de polis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekering geen bescherming biedt voor ondertussen lopende conflicten.

Verschillende typen rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor rechtsbijstandverzekering direct hulp,rechtsbijstandverzekering-direct-hulp

Een rechtsbijstandsverzekering werkt doorgaans met verschillende dekkingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken is het van belang te weten welke dekking er gekozen moet worden.

Wie kiest voor een dekking over het inkomen, krijgt juridisch advies als hij dreigt ontslagen te worden of een ander juridisch probleem heeft met de werkgever. Deze dekking is niet alleen nuttig als men problemen met de uitkeringsinstantie heeft. De dekking is alleen geldig voor mensen in loondienst. Wie eigen ondernemer of ZZP’er is, moet daarvoor een aparte verzekering afsluiten.

Scroll naar boven