wat is een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten Bij Lopende Zaak

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een tegenslag in het verkeer. Een rechtsbijstandverzekering betaalt de onkosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering: verscheidene dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekering kun je kiezen uit verschillende dekkingen:

Consument: denk aan een geschil bij aanschaffen of huren, of onder andere een conflict met je interneprovider.

Inkomen: Wonen: denk aan een probleem met de verhuurder van je huis of ongeveer de aankoop van een huis. In de regel valt een probleem met de buren tevens onder deze dekking.

Wonen: Hiermee verzeker je je voor geschillen over je huur- of koopwoning. Onder meer een conflict rond het huren of aanschaffen van een huis, of over een verbouwing. In de meeste gevallen ben je tevens verzekerd voor een meningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voor problemen die in het verkeer ontstaan. Onder andere als je het oneens bent over de schadeafhandeling na een ongeval in het verkeer.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigen advocaat kiezen, u krijgt meestal een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt mogelijk jarenlang kosten zonder dat u in een juridisch conflict verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt u intussen alleen in als u daadwerkelijk een juridisch probleem heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeft in de regel erg veel dossiers onder zich in vergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nog wel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachten op antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of tenslotte liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Advocaten benadrukken graag de in hun ogen superieure juridische kwaliteit die zij leveren en verwijten rechtsbijstandverzekeraars nog wel eens te efficiënt te schikken met de tegenpartij. De verzekeringsmaatschappij, zo redeneren deze advocaten, heeft er namelijk belang bij om het dossier van zijn consument zo efficiënt een mogelijkheid te sluiten.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijen een eigen rol en functie vervullen. De een zal veel interesse hebben bij een rechtsbijstandverzekering, terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zich een juridisch geschil voordoet.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekering verschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunt hierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekking is voldoende voor het oplossen van conflicten bij het kopen of huren van consumentengoederen, een conflict met een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zich makkelijk op te lossen problemen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of een ander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of een uitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor problemen met een pensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekking opgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’, die gericht is op geschillen met een verhuurder van een woning. Ook problemen die u met uw buren of andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel, het gaat in dit geval alleen om geschillen die betrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hoge onkosten voor juridisch advies bij conflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbij niet alleen om problemen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om problemen waar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht & vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op het gebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleem verwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden de onkosten voor juridisch advies verzekerd met deze dekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijen aangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekking interessant is.

Scroll naar boven