Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij beste aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als jij of je vriendin per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je kind als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij of je dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. ernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook aansprakelijk voor gebreken aangebracht door je kat. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet voorgeschreven in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of je vrouw iets doet waardoor schade wordt veroorzaakt, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dat betekent dat jij opdraait voor de schade aan goederen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niet dubbel verzekerd zijn en ook niet voor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is in de regel geen overtollige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zit waarschijnlijk toch ook wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieel geen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas in een klein hoekje en komt te allen tijde op een moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkosten kunnen nogal in enkele stappen oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs per maand kunt u dit dreiging al afdekken. Voor zo’n €34 per kalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden vergoed door een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan een ander persoon of zijn bezittingen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als klant gebreken aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Holland is het vinden van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Met name met kleine kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. De onkosten voor het betalen van de veroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en zeker geen reden om een verzekering niet af te sluiten. ernaast ben je als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op je polis (je partner of kind onder meer). Als je partner jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen vergoeding uitbetalen.

Gebreken door opzet, zoals vernieling, maar ook gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht op het moment dat je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen optie. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent ook een hogere maandprijs die je per maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk immer de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van betekenis zullen zijn op de hoogte van de maandprijs en kan de maandprijs daarom tevens anders uitvallen bij diverse verzekeraars. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Een lage maandprijs met een dekkingsbedrag per situatie dat aan de lage kant ligt, zal wel irritant consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardig oplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheid om het eigen risico af te aanschaffen. Dat houdt in gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevens gedekt van dat er in geen geval bijkomende onkosten zullen zijn in situatie van een claim.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij tevens de keus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest standaard methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beste aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven