Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Auto All Risk Verzekeren

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij auto all risk verzekeren is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor zulke schade. Een WA verzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je zoon per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij of jouw vrouw aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je hond. ernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten om de schade te dekken betalen. Het is niet geboden om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel wel zo verstandig zijn. Het hoeft dan ook niet zo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapotte waterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kunt bij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u de verzekering wilt vinden. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 per gebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uw voorwaarden van de polis. Als u gebruik moet maken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt u hier een rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Op welk moment je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens de wet aansprakelijk voor. Dat houdt in dat je de onkosten van de gebreken moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar je kunt ook iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen? Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zij veroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet je de schade met eigen middelen betalen. Een kleine gebreken is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzet hebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan loopt de gebreken al efficiënt op.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP betaald letsel gebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden betaald door een WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als klant schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is het vinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Met name met kinderen zit een ongeval in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je betaalt voor een AVP met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en sowieso geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. Ook ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw verzekering (je partner of kind onder meer). Als je zoon je iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen uitbetaling uitbetalen.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaakt onder invloed van onder meer alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd aangebracht terwijl je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere kosten die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets ondoordachts of kan een tegenslag veroorzaken. Als andere personen hierdoor schade lijden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijn en deze schade moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalt tegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of inboedelverzekering sluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering is toch verplicht als je in ons land auto wilt rijden. Op onze website vind je vergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van je nodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, het bedrag dat je verzekert en de hoogte van het eigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst met aanbieders uit de vergelijker rollen die voor jou verstandig kunnen zijn. Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen schade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premie van aansprakelijkheidsverzekeringen is verhoudingsgewijs laag. Veel voorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die je onbedoeld hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Onder andere: je laat een glas wijn over het tapijt van de buurman vallen. Of je zoontje fietst per tegenslag een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en stante pede vinden met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekering ook wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Je kan bijvoorbeeld risico-aansprakelijk zijn voor je hond, woning, gezin en allicht jezelf. Met een avp dek je de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijk gesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag. Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per tegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiële schade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële perikel van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen schade aan personen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet per se door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onder meer de geval in dat er een waterleiding in je huis springt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurman veroorzaakt. Deze schade heb je niet onmiddellijk veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekering betaalt schade op de grond van de wet.

Wanneer u verscheidene verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat allerhande verzekeringsproducten en verzekeraars veel overeenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in het gegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen de feitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerde organisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ook grote verschillen die vooral te vinden zijn in de geboden pakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies. Ernaast is het tevens goed, wanneer u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeringsmaatschappijen.

Tevens helpen wij jou graag met het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vult hier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode, schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risico en aantal kilometers per kalenderjaar – en op basis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met de aanbieders die het goedkopere bij je geval passen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel mensen in Holland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf in de hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren, kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben we desondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in een klein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde. ‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt een bekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van de Nederlanders beseft dan tevens dat het doorslaggevend is om goed verzekerd te zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kan bepalen. Het is belangrijk om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

Eenvoudig overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor auto all risk verzekeren afsluiten.

Scroll naar boven